Stupeň IP OCHRANY

Stupeň IP OCHRANY

Prvá číslica

OCHRANA OSÔB                                         OCHRANA ZARIADENIA
pred nebezpečným dotykom                         pred vniknutím cudzích predmetov
IP 0x bez ochrany                                         bez ochrany
IP 1x chrbtom ruky (> 50 mm)                       veľkých (≥ 50 mm)
IP 2x prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)            malých (≥ 12,5 mm)
IP 3x nástrojom (> 2,5 mm)                           drobných (≥ 2.5 mm)
IP 4x nástrojom, drôtom (> 1 mm)                 veľmi drobných (≥ 1 mm)
IP 5x akoukoľvek pomôckou                          prachom
IP 6x akoukoľvek pomôckou                          prachotesné

 

Stupeň IP OCHRANY

Druhá číslica
STUPEŇ OCHRANY
IP x0 bez ochrany
IP x1 zvisle padajúce kvapky vody
IP x2 šikmo padajúce kvapky
IP x3 kropenie vodou (dážď)
IP x4 proti striekajúcej vode
IP x5 tryskajúca voda
IP x6 intenzívne tryskajúca voda
IP x7 dočasné ponorenie
IP x8 trvalé ponorenie

V našej ponuke nájdete