Informácie o objednávke a prepravné podmienky

VVážení zákazníci: Z dôvodu povinného zaokrúhľovania hotovostných platieb a možností nášho programového vybavenia, budeme zaokrúhľovať všetky e-shopové objednávky na 0,10 € na stred. Ďakujeme za pochopenie

Pre objednanie tovaru je dôležitá registrácia, ktorú môžete odoslať pred objednávkou, alebo všetky potrebné údaje vyplniť až pri objednaní tovaru. Tovar bude zabalený a doručený na dobierku kuriérskou spoločnosťou.

Zľavy prideľujeme firmám, ktoré sa zaoberajú výrobou, predajom alebo projektovaním nábytku /interiérov/ v závislosti na dosiahnutom obrate.

PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV: Bez registrácie uvidíte maloobchodné ceny - nebudú k dispozícii zľavy cien produktov. Pri registrácii je dôležité uviesť IČO a DIČ číslo keď ich máte pridelené, lebo až po ich prijatí a overení je možné prideliť zobrazenie zľavy na internetovom obchode.

Prvé odoslané prihlasovacie meno a heslo slúži len na registráciu. Následne Vám bude zaslané administrátorom iné heslo (prípadne aj meno) pod ktorým sa musíte prihlasovať aby Vám boli zobrazené príslušné zľavy a stav objednávok. Pri registrovaní pred objednávkou PROSÍME nevyberať spôsob dodávky, ten určíte vždy na konci objednávky.

Obchodné podmienky Interiér štúdio s.r.o.

Reklamačný poriadok

Formulár na odstúpenie od zmluvy .pdf

Formulár na odstúpenie od zmluvy .doc

Prepravné podmienky: Tovar objednaný v internetovom obchode posielame kuriérskou službou na dobierku. Cena dopravy v SR je rozdelená do štyroch skupín, podľa výšky objednávky:

Výška objednávky 0 - 50€ bez DPH cena dopravy 9 € s DPH
Výška objednávky 51 - 200€ bez DPH cena dopravy 7 € s DPH
Výška objednávky 201 - 300€ bez DPH cena dopravy 6 € s DPH
Výška objednávky 301 - a viac € bez DPH cena dopravy 5 € s DPH

Pri zásielkach nad 20 kg účtujeme príplatok:
Zásielka od 20 kg – 50 kg manipulačný poplatok 10 € + DPH
Zásielka od 51 kg – 100 kg manipulačný poplatok 20 € + DPH
Zásielka od 101 kg – 200 kg manipulačný poplatok 30 € + DPH
Pri zásielkach s hmotnosťou vyššou ako 200 kg - individuálna kalkulácia.

Pri zásielkach s dĺžkou viac ako 3,4 metre účtujeme individuálnu cenu dopavy !

Vážení zákazníci, pripravili pre Vás posielanie malých /d+š+h (hrúbka) = max. 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm / a ľahkých balíkov /max. hmotnosť 2 kg/. Dodanie Slovenskou poštou 3-5 pracovných dní - doporučený list. Cena poštovného 4,50 € s DPH. 

Zásielky mimo SLOVENSKEJ REPUBLIKY budú kalkulované individuálne (podľa váhy a vzdialenosti).

Úhrada tovaru osobne na pobočke
Tovar môžete uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Úhrada tovaru na dobierku
Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.
Pri zasielaní tovaru kuriérom je dôležité uviesť telefónne číslo /kuriér vás bude kontaktovať/.

Skladové množstvá overte telefonicky alebo e-mailom
(90% tovaru držíme skladom, 10% tovaru nemusí byť aktuálne na sklade).

Všetky technické informácie a ilustrácie sú založené na údajoch, ktoré boli k dispozícii v čase vydania a môžu sa meniť bez upozornenia. Kontaktujte prosím našich predajcov, aby ste získali aktuálne informácie.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Ochrana osobných údajov a IS obchodu
IS obchodu je za registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201402260. Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu http://obchod.interierstudio.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje pravo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Odstúpenie od zmluvy - nevyhovuje Vám zaslaný tovar?

V prípade, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade postupujte nasledovne:
 
1. Zašlite nám odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musíte odoslať najneskôr 14 dní od prevzatia tovaru na adresu spoločnosti alebo na e-mail:
 
Interiér štúdio s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
telefón: 02 / 492 007 66, e-mail: info@interierstudio.sk
 
Odporúčame tiež priložiť kópiu faktúry. Vzor odstúpenia od zmluvy, ktorý môžete využiť ako pre elektronické tak pre fyzické odstúpenie od zmluvy, je k dispozícii tu:

Formulár na odstúpenie od zmluvy .pdf

Formulár na odstúpenie od zmluvy .doc

2. S odstúpením od zmluvy musíte zaslať aj samotný tovar. Výrobok by mal byť bez poškodenia a v pôvodnom obale aj s kompletným príslušenstvom. Výrobok je možné odoslať najneskôr do 14-tich dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Do balíčka pridajte aj sprievodný list (ten môže byť zhodný s textom o odstúpení od Kúpnej zmluvy zaslaný emailom na adresu) a kópiu faktúry. Odporúčame Vám zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte prosím balík na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté.
                                                                          
3. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky prijaté platby za tovar podľa kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. Na vrátený tovar vystavíme dobropis a sumu v ňom uvedenú Vám preplatíme na účet, ktorý ste uviedli v sprievodnom texte. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Ak bola znížená hodnota tovaru je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch.
 
Kupujúci, ktorý odstúpi od zmluvy, v prvom kroku znáša náklady spojené s doručením alebo vrátením tovaru predávajúcemu. 
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

Ďalšie dôležité informácie:

 

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Reklamačný poriadok

Odstúpenie od zmluvy

V našej ponuke nájdete