Obchodné podmienky Interiér štúdio s.r.o.

Prevádzkovateľom internetového obchodu http://obchod.interierstudio.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť Interiér štúdio, s. r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo 4155/B-Zbl, IČO: 31340130, DIČ: 2020343457,
IČ DPH: SK2020343457

Obchodné podmienky Interiér štúdio s.r.o.

 1. Tovar je možné vyberať vložením do košíka na týchto webových stránkach, alebo v našich predajniach v Bratislave a Zvolene.
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje: A) Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu dodania tovaru a Vaše telefónne číslo a email. B) Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte prosím okrem údajov v bode a) aj názov firmy, IČO, DIČ, miesto podnikania a adresu dodania tovaru.
 3. V prípade nezrovnalostí v objednávke, nedostupnosti tovaru alebo zmeny ceny Vás budeme kontaktovať telefonicky.
 4. Expedovanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 8:00–16:30 hod. Dodanie tovaru je zabezpečované zmluvným prepravcom do 48 hodín. Tovar je možné prevziať aj v našich predajniach v Bratislave a vo Zvolene počas otváracích hodín.
 5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 6. Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je v obale na balení tovaru.
 7. V prípade poškodenia tovaru alebo nezrovnalostí v množstve, kvalite alebo druhu tovaru nám to oznámte písomne v lehote 3 dní od dodania tovaru. Neskoršie reklamácie nie sme povinní akceptovať.
 8. Kupujúci ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie nie je možné pri tovare, zhotovenom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte prosím predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu alebo ho príďte odovzdať osobne na našu predajňu. Pri vrátení vráťte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. Formulár na odstúpenie od zmluvy.
 9. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.
 10. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 11. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
 12. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 13. Kupujúci vyplnením registrácie dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa.
 14. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 11.09.2009 a nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

Ochrana osobných údajov


IS obchodu je za registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg . č.: 201402260.   Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu http://obchod.interierstudio.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje pravo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Otváracie hodiny
predajňa Bratislava

Po 7.30 - 16.00
Ut 7.30 - 16.00
St 7.30 - 17.00
Št 7.30 - 16.00
Pi 7.30 - 15.00

Kontakt:

Interiér štúdio s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
www.interierstudio.sk

 

Skladové informácie,
objednávky – odbyt:
Jaroslav Dvořák
02 / 492 007 66
0948 605 837
e-mail: dvorak@interierstudio.sk

 

Technické informácie
Anton Janikovič
Mobil: 0903 231 445
e-mail: janikovic@interierstudio.sk

 

Informácie
výroba dvierok – technická podpora:
Adriana Maderová
Tel.:02 / 492 007 11
Mobil: 0911 232 373
e-mail: adriana@interierstudio.sk

 

Pobočka Zvolen
29. augusta 11
960 01 Zvolen

Tel.: 045 / 533 2850
Fax: 045 / 532 1727
Mobil: 0903 538 398
e-mail: zvolen@interierstudio.sk

 

...

Virtual Showroom Estamp

ukážka úchytiek

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie